PERSONALE

 

Konsultationssygeplejerske Anette Gulholm

Anette er uddannet sygeplejerske i 1999. Hun har erfaring fra både medicinske- og kirurgiske afdelinger. Desuden har hun arbejdet som hjemmesygeplejerske. Hun har været ansat i Himmelev Lægehus siden 2012.

Anette varetager konsultationer indenfor mange områder men særlig fokus på: Livsstilssygdomme, diabetes, forhøjet kolesterol, blodtrykskontroller, kontrol af astma og KOL. Desuden varetager hun konsultationer indenfor allergi, kørekortsattester til unge og raske, sårpleje, vægtkontrol, børnevacciner, vortebehandlinger og meget andet samt udvalgte akutte konsultationer.

Hun tager blodprøver, måler EKG, laver lungefunktionstests, distal blodtryksmåling (måling af blodforsyning til fødderne), kontrol af ører, øreskylning, høreprøver, INR-måling, m.m.

Desuden er hun specielt uddannet i vejledning af rejsevacciner og rejserådgivning til patienter med en kronisk sygdom.

 

 

 

Konsultationssygeplejerske Anne-Marie Lyngbye

Anne-Marie er uddannet sygeplejerske, og ansat som konsultationssygeplejerske hos os pr 1/1-2017.

Anne-Marie har en stor erfaring fra tidligere fra flere sygehusafdelinger, samt arbejde hos almen praktiserende læger.

Anne-Marie har selvstændige konsultationer, med fokus på flg. områder: Livsstilssygdomme, sårpleje, kontrol af patienter med diabetes, KOL og forhøjet blodtryk, rejsevaccinationer, Lungefunktionstest, øreskyldning, vortebehandling, rejsevaccination, distal blodtryksmåling, kørekortattest, høreprøve samt børneundersøgelse af i udgangspunkt  raske børn ved 2-3-4 års undersøgelse.

 

 

 

Dorthe Hvidberg Petersen

Dorthe er uddannet social- og sundhedsassistent. Dorthe har tidligere arbejdet på gynækologisk- og obstetrisk afdeling (fødeafdelingen) på sygehuset. Herfter har Dorthe igennem flere år arbejdet i almen praksis.

Du vil kunne møde Dorthe  i sekretariatet i Himmelev Lægehus, telefonisk eller ved personlig kontakt.

Dorthe har desuden selvstændige konsultationer, med primære fokusområder: Graviditetskontrol, 8 ugers undersøgelse efter fødsel, opstart/kontrol p-piller, screening for livmoderhalskræft, undersøgelse for kønssygdomme, vaccinationer, øreskyldning, behandling af vorter, måling af INR, kørekortattest, blodprøvetagning i laboratoriet og meget andet.

 

 

Vikala Dina Pedersen

Vikala er uddannet Social og Sundhedsassistent. Anne er ansat i Himmelev Lægehus pr.7.9-2020. 

Vikala sidder vil være i vores sekretariat, og tage imod tlf.-opkald, samt forestå visitation til konsultation. Hun har i tillæg administrative opgaver i klinikken.

Vikala har  selvstændige konsultationer, med primære fokusområder:  Suturfjernelse, Lungefunktionstest,  vaccinationer, øreskylning, måling af INR, blodprøvetagning i laboratoriet samt ved hjemmebesøg etc.