PERSONALE

 

Konsultationssygeplejerske Anette Gulholm

Anette er uddannet sygeplejerske i 1999. Hun har erfaring fra både medicinske- og kirurgiske afdelinger. Desuden har hun arbejdet som hjemmesygeplejerske.

Anette varetager konsultationer indenfor mange områder men særlig fokus på: Livsstilssygdomme, diabetes, forhøjet kolesterol, blodtrykskontroller, kontrol af astma og KOL. Hun tager blodprøver, måler EKG, laver lungefunktionstests, distal blodtryksmåling (måling af blodforsyning til fødderne), kontrol af ører, øreskylning, høreprøver, vortebehandling, kørekortattest, INR-måling, børnevacciner m.m.

Desuden er hun specielt uddannet i vejledning af rejsevacciner og rejserådgivning til patienter med en kronisk sygdom.

 

 

 

Konsultationssygeplejerske Anne-Marie Lyngbye

Anne-Marie er uddannet sygeplejerske, og ansat som konsultationssygeplejerske hos os pr 1/1-2017.

Anne-Marie har en stor erfaring fra tidligere fra flere sygehusafdelinger, samt arbejde hos almen praktiserende læger.

Anne-Marie har selvstændige konsultationer, med fokus på flg. områder: Livsstilssygdomme, sårpleje, kontrol af patienter med diabetes, KOL og forhøjet blodtryk, rejsevaccinationer, Lungefunktionstest, øreskyldning, vortebehandling, rejsevaccination, distal blodtryksmåling, kørekortattest, høreprøve samt børneundersøgelse af i udgangspunkt  raske børn ved 2-3-4 års undersøgelse.

 

 

 

Dorthe Hvidberg Petersen

Dorthe er uddannet Social- og Sundhedsassistent. Dorthe har tidligere arbejdet på gynækologisk- og obstetrisk afdeling (fødeafd.) på Sygehuset. Herfter har Dorthe igenne flere år arbejdet i Almen Praksis.

Du vil kunne møde Dorthe  i sekretariatet i Himmelev Lægehus, telefonisk eller ved personlig kontakt. Dorthe har i tillæg selvstændige konsultationer, med primære fokusområder: Graviditetskontrol, opstart/kontrol p-piller, screening for livmoderhalskræft 24-35årige, undersøgelse for kønssygdomme, vaccinationer, øreskyldning, behandling af vorter, måling af INR, kørekortattest, blodprøvetagning i laboratoriet etc.

 

 

Anne Bernsten Kragh

Anne er uddannet sygeplejerske. Anne er ansat i Himmelev Lægehus pr.1 marts 2019. Anne har tidligere arbejdet i Almen praksis igennem flere år.

Anne har  selvstændige konsultationer, med primære fokusområder: Graviditetskontrol, opstart/kontrol p-piller, screening for livmoderhalskræft 24-35årige, undersøgelse for kønssygdomme, kontrol af kroniske paitenter med kendt KOL/astma, forhøjet blodtryk, diabetes, sårpleje, kørekortattest,  vaccinationer, øreskyldning, behandling af vorter, måling af INR, blodprøvetagning i laboratoriet etc.