PERSONALE

Konsultationssygeplejerske Anne-Marie Lyngbye

Anne-Marie er uddannet sygeplejerske, og ansat som konsultationssygeplejerske hos os pr 1/1-2017.Anne-Marie har en stor erfaring fra tidligere fra flere sygehusafdelinger, samt arbejde hos almen praktiserende læger.Anne-Marie har selvstændige konsultationer, med fokus på flg. områder: Livsstilssygdomme, sårpleje, kontrol af patienter med diabetes, KOL og forhøjet blodtryk,lungefunktionstest, distal blodtryksmåling, kørekortattest, høreprøve samt børneundersøgelse af i udgangspunkt  raske børn ved 2-3-4 års undersøgelse.

Konsultationssygeplejerske Simone Steinicke Schultz

Simone er uddannet sygeplejerske, og ansat som konsultationssygeplejerske pr. august 2022.Simone har tidligere erfaring fra arbejde på plejehjem samt arbejde hos almen praktiserende læge.Simone har selvstændige konsultationer, med fokus på flg. områder : Livsstilssygdomme, sårpleje, kontrol af patienter med Diabetes, KOL, forhøjet blodtryk, lungefunktionstest, øreskyldning, distal blodtryksmåling, kørekortattest.

 

 

 

 

 

 

 

Vikala Dina Pedersen

Vikala er uddannet Social og Sundhedsassistent.Vikala er ansat i Himmelev Lægehus pr.7.9-2020. Vikala har  selvstændige konsultationer, med primære fokusområder:  Svangre-kontrol, Smear-undersøgelse (celleprøve), Suturfjernelse, Lungefunktionstest,  vaccinationer, øreskylning, måling af INR, blodprøvetagning i laboratoriet samt ved hjemmebesøg etc.Vikala har desuden adminatrative opgaver, samt sekretariat-funktion hvor hun tager imod telefonisk kontakt fra patienter.